Den norska laxen

 

” Lax är en av världens mest populära matfiskar. Varje dag serveras 14 miljoner portioner norsk odlad lax över hela jorden. Bara några timmar efter det att laxen tagits upp ur Norges klara, kalla vatten är den färdig för export till 100 länder. ”

Äts i mer än 100 länder världen över

Miljoner portioner varje dag

Sedan dess är produktionen tredubblad

Frågor och svar om norsk odlad lax.

Hur odlas norsk lax?

Laxen lever i stora inhägnader under vattenytan, så kallade odlingskassar. Längs kustens fjordar får laxen växa upp långsamt, och precis som vild lax är den i ständig rörelse tack vare de starka strömmarna. För att säkerställa kvaliteten på fisken och en hög miljöstandard är den norska fiskodlingen noga reglerad enligt både norska och internationella kontrollsystem. Norsk odlad lax är säker mat. Varje odling måste vara licenserad och drivas på en miljömässigt lämplig plats för att undvika påverkan på området och laxen.

Hur har laxen det i odlingen?

Norsk lax har gott om plats att röra sig på. Regeln är att varje odlingskasse består av 2,5 procent fisk och 97,5 procent vatten. Kassarna där laxen odlas har en omkrets på upp till 200 meter och ett djup på upp till 50 meter.2

Äter vi norsk odlad lax i Sverige?

Lax är den populäraste matfisken i Sverige och av den lax som säljs eller serveras på restaurang är den största andelen odlad. Nära 99 procent av den odlade laxen som säljs i Sverige kommer från Norge.

Hur lång tid tar det innan laxen är fullvuxen?

Det tar 2–3 år för norsk lax att nå en kroppsvikt på 4–6 kilo, som är den storlek då fisken tas upp ur odlingen för att bli mat. Den första fasen av odlingen, från ägg till en fisk på cirka 100 gram, pågår i ungefär ett år och sker i kassar med sötvatten på land. Sedan är laxen klar att sättas ut i kassarna i havet. Där lever den i ungefär två år innan den fraktas levande med båt till ett slakteri.

Vad äter norsk odlad lax?

Laxens foder sätts samman utifrån tre mål: att vara bra för laxens hälsa, för miljön och för att ge laxen vi äter en god smak. Den norska laxen äter pellets som består av cirka 70 procent vegetabiliska produkter som spannmål, och cirka 30 procent marina råvaror som fiskolja och fiskmjöl. Fiskoljan och fiskmjölet tillverkas av fiskrens och vildfångad fisk som inte lämpar sig som livsmedel och som kommer från hållbara bestånd.

Hur mycket behöver laxen äta innan den är fullvuxen?

Det krävs cirka 1,1 kilo fiskfoder för att få fram 1 kilo lax. Under sin livslängd äter en lax därför sammanlagt 6-7 kilo fiskfoder, vilket är mycket lite jämfört med andra djur. Det krävs till exempel 3 kilo foder för att få fram 1 kilo fläskkött och så mycket som 8 kilo foder för 1 kilo nötkött.

Hur mycket omega-3-fettsyra finns det i norsk odlad lax?

En portion lax (150 gram filé) innehåller ca 3,2 gram omega-3-fettsyror. Detta gör norsk lax till en av de bästa källorna till hälsosam omega-3. En normal portion norsk odlad lax (ca 150 gram) i veckan ger det rekommenderade intaget av omega-3-fettsyror.

Varför är omega-3-fettsyror så viktiga för människor?

Omega-3 hjälper kroppens celler att fungera optimalt under hela sin livslängd. Naturliga omega-3-fettsyror från till exempel lax är viktiga för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom kan ett alltför lågt intag av omega-3 leda till ökad risk för diabetes och fetma.

Kan vi vara helt säkra på att norsk odlad lax är säker och nyttig att äta?

Fisk innehåller många viktiga näringsämnen, men som all annan mat innehåller den även oönskade ämnen. Laxen som odlas i Norges klara och kalla vatten är säker och nyttig att äta. Norska vatten har mycket låga halter av miljöföroreningar, och dessutom övervakas och kontrolleras den norska laxen kontinuerligt. Varje år inspekteras 12 000 exportfärdiga norska laxar slumpmässigt av det oberoende Nasjonalt Institutt for nærings- og sjømatforskning (NIFES). Testerna har aldrig uppvisat halter av miljögifter eller medicinrester över EU:s gränsvärden.

Hur mycket lax bör man äta?

Livsmedelsverket och norska Helsedirektoratet rekommenderar att 2–3 av veckans huvudmål består av fisk, och att hälften av dem bör vara fet fisk som lax, makrill eller sill. Rekommendationerna gäller även för barn samt för kvinnor som är gravida eller ammar. Genom att följa rekommendationerna får kroppen tillräckligt med omega-3-fettsyror, men också jod, selen och viktiga vitaminer.

Fiskebäck seafood logo

Fiskebäcks Seafood AB | info@fbseafood.se | 031-690505
Cookie policy

facebook logo   instagram logo

Design by: LIVE Reklambyrå